علوم پزشکی شاهرود
 فاطمه  توفان

 فعالیت های پژوهشی

 

فاطمه توفان

در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود چاپ صفحه

خروجی Word
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
دوره ها/ کارگاه ها
دوره ها/ کارگاه ها
داوری ها
داوری ها
علوم پزشکی شاهرود
علوم پزشکی شاهرود
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی) : فاطمه توفان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : Fatemeh Toufan پست الکترونیک : toufan@shmu.ac.ir
مرتبه علمی : استادیار دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
رشته تخصصی : بیماریهای داخلی گروه آموزشی :
آخرین مدرک تحصیلی : تخصص آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت اجرای طرح

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان کد رهگیری نمایه سال چاپ ISSN شماره ضریب تاثیر

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله کد رهگیری نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان نوع کتابت قیمت

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان مقطع تحصیلی پایان‌نامه نوع پایان‌نامه تاریخ شروع تاریخ پایان

اخترعات
hide/show

ردیف عنوان سطح بهره برداری تاریخ ثبت اختراع

دوره ها/ کارگاه ها
hide/show

ردیف عنوان کارگاه /دوره حوزه دوره/کارگاه تاریخ شروع تاریخ خاتمه

داوری ها
hide/show

ردیف عنوان نوع داوری