نحوه دسترسی به ابلاغ اساتید

تصویر خبر

اساتید محترم جهت دسترسی به ابلاغ‌ها درسی خود می توانند از مسیر زیر اقدام فرمایند: 1- ورود به سامانه پژوهان 2- مراجعه به بخش پیا‌م‌های داخلی در بالا صفحه 3- تایپ کلمه ابلاغ در کادر جستجو 4- کلیک بر روی لینک ابلاغ تدریس 5- مشاهده ابلاغ صادره


تاریخ انتشار خبر :