پژوهشگر محترم: جهت استفاده بهینه تر از سامانه پژوهان خواهشنداست ازمرورگرهای بروز شده (انتخاب اول-Chrome) و یا (انتخاب دوم-Firefox) استفاده نمایید. سپاسگزاریم.

تصویر خبر

پژوهشگران محترم نظر به اینکه نسخه های جدید پژوهان با بهره گیری از دانش نوین نرم افزاری طراحی شده و برخی از امکانات پژوهان از طریق مرورگرهای قدیمی پشتیبانی نمی گردد؛ لذا خواهشمند است از مرورگرهای بروز استفاده نموده و آخرین ویرایش های مرورگرهای FireFox و Chrome جهت بهره برداری بهینه پیشنهاد می گردد.


تاریخ انتشار خبر :